hlavička
placená inzerce reklama

Zpravodaje

Do roku 2013 vydával ČZS pro své členy Věstník, Od roku 2014 úlohu Věstníku přebírá Zpravodaj, který obsahuje nejen informace které byly zveřejńovány ve Věstníku, ale navíc je doplněn řadou kulturních informací z dění Svazu. Za tímto účelem došlo k přechodu na částečně barevný tisk, neboť tyto informace vyžadují zveřejnění zanačného obrazového materiálu.

Zpravodaj v tištěné podobě dostává po třech výtiscích každá ZO a SZO ČZS, a v předem dohodnutém počtu i ÚS ČZS. Zpravodaj je zasílán na nahlášenou adresu ZO, zpravidla některého z funkcionářů. Pokud ve vaší ZO došlo ke změně doručovací adresy a Zpravodaj nedostáváte, nahlaste to neprodleně na sekretariát ústředí ČZS nejlépe e-mailem: ustredi@zahradkari.cz.

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Zpravodaj 1/2016

Obr: 161.jpg

III. Zasedání Republikové rady ČZS
Celostátní výstava vín - Břeclav 2016
Problémy s energetickou soustavou by měli zaplatit především ti, kteří je způsobili
Dešťovka na zahradě
V Přerově rozkvetly zahrady již v únoru
Fotografická soutěž 2016
Co jsou komunitní zahrady
Velikonoční jarmark v Dětmarovicích
Usnesení z 3. zasedání RR ČZS
Postup při zrušení základní organizace ČZS
Zpráva předsedy ČZS
Pravidla pro čerpání příspěvků na činnost KKR
K návrhu zahrádkářského zákona
Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
Přehled právních předpisů pro vedení účetnictví
Daň z příjmu fyzických osob
Daň z příjmu právnických osob
Jednoduché účetnictví od roku 2016
Změny v podvojném účetnictví
Vzorový účtový rozvrh pro ÚS ČZS na rok 2016
Příloha k účetní závěrce
Vyúčtování dotace Mze za rok 2016
Informace k elektronické evidenci tržeb pro zahrádkáře
Uzavírání dohod mimo pracovní poměr
Cestovní náhrady
Zásady hospodaření ZO, SZO a ÚS ČZS - návrh
Zásady pro použití prostředků z fondu rozvoje a rizikového fondu ČZS
Úhrada členských známek ZO a ÚS za r. 2016
Mezinárodní degustace jablek v Dobré u Frýdku Místku
Naše práce s dětmi a mládeží
Výstavy a příbuzné akce v roce 2016
Webové stránky základních organizací
Evidence členů v ZO ČZS
Zájem o floristický kurz ČZS předčil očekávání
Výtvarná soutěž 2016
Hospodaření odborových organizací a spolků
Návrhy na ocenění k 60. výročí ČZS
Společenská rubrika

celý text -->

Zpravodaj 2/2015

Obr: 148.jpg

II. Zasedání Republikové rady ČZS
ČZS a zahrádkářské výstavy
V Tachově ocenili vítěze výtvarné soutěže
Mariánské Lázně patřily zahrádkářům
Kooptace členů republikových orgánů
Doplnění Stanov Českého zahrádkářského svazu, z.s.
Floristický kurz ČZS i v roce 2016
Úvodní zpráva předsedy na zasedání Republikové rady
Usnesení z II. zasedání Republikové rady ČZS
Pokyny pro udělování svazových ocenění
Schválená vyznamenání na rok 2016
Přehled o činnosti ZO a ÚS za rok 2014
Ekonomické informace
    (Kdy musí zaměstnanci podávat daňové přiznání?
    Zdanění příležitostného příjmu.
    Srážková a zálohová daň v roce 2015.
    Povinnost vydat a doručit zápočtový list.)
K podkladům pro registraci pobočných spolků ve spolkovém rejstříku
Ptáte se – odpovídáme
Zahrádkářské výstavy v roce 2016
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Práce s dětmi a mládeží
Termíny zasedání RR a Představenstva RR ČZS v roce 2016
Mezinárodní soutěž dětí v Ostravě
Život na zahradě
Z činnosti komise pro odbornou činnost ČZS
Celostátní výstava vín 2016
Společenská rubrika
Harmonogram hlášení ÚS podávaných na Ústředí ČZS
Kalendář Práce na zahrádce na rok 2016
Závěr předsedy ČZS

celý text -->

Zpravodaj 1/2015

Obr: 136.jpg

Úvodní slovo předsedy ČZS
Baví vás floristika - přidejte se k nám
Odborné DVD o roubování
Metodiky ochrany zahradních plodin
Výtvarná soutěž 2015 vyhodnocena
Vyhlášení soutěží ČZS pro rok 2016
Už máte Zahrádkáře za polovinu?
Usnesení z 1Zasedání RR ČZS
Schválené příspěvky z fondů ČZS
O rozpočtu Ústředí ČZS
Republiková rada ČZS
Oprava zápisu o průběhu konání voleb
Závazný výklad postupu při zápisu pobočných spolků ČZS
do spolkového rejstříku
K problematice užívání a převodu státních pozemků do vlastnictví ZO
Směrnice pro rozhodčí řízení v ČZS
Vyhláška - o změně sazby náhrady za motorová vozidla a stravného
Telefonní seznam Ústředí ČZS
Zahrádkářské výstavy
Výstavy v roce 2015 spolupořádané RR ČZS
Oblastní školení ČZS v Ostravě slaví jubileum
Fotografická soutěž 2015
Kytice kvetly v Přerově na vernisáži výtvarné soutěže pro děti
Oresní kola floristické soutěže probíhají
Den otevřených dveří v SEMO
Expozice ČZS na jarní Floře zaujala
Společenská rubrika

celý text -->

Zpravodaj 3/2014

Obr: 135.jpg

I. sněm Českého zahrádkářského svazu
Úvodní slovo nového předsedy ČZS
Usnesení z mimořádného zasedání RR ČZS
Zhodnocení uplynulého volebního období 2010-2014
Usnesení ze sněmu ČZS
Programová orientace ČZS na období let 2015-2019
Schválená vyznamenání na rok 2015
Spolupráce s výstavišti v roce 2015

celý text -->

Zpravodaj 2/2014

Obr: 134.jpg

Sněm Českého zahrádkářského svazu
Rukověť zahrádkáře 2015
Kalendář ČZS 2015
Předání cen výtvarné soutěže v Prostějově
Kácení neovocných stromů opět jen s povolením
Zelinářské školení ČZS
Výstavy pořádané RR ČZS v roce 2014
Ochrana ovocných stromů před mrazem
Jiřiny 2014 v Kojetíně
Hodnocení uplynulého volebního období
Registrace organizaních jednotek ČZS ve spolkovém rejstříku
Jak jsou využity prostředky z členských příspěvků
Využijte pro práci s dětmi Lexikony ČZS
Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2013
Zásady pro poskytování státní dotace dle projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti"
Nová pravidla pro uplatnění slevy na dani pro důchodce
Sleva na předplatné časopisu Zahrádkář pro ZO a ÚS ČZS na rok 2015
Společenská rubrika
Novodobá tradice zahrádkářských výstav v Děčíně
Šlechtění květin a výstavy va Šlapanicích
Zahrada Východních Čech, přehlídka krásy, radosti, užitku
Jiřinky na zámku v Zákupech
ČZS poprvé na Venkovských veletrzích v Lipové u Chebu
30 let Moštárny ve Fryčovicích

celý text -->

[1] [2] [3] (celkem: 11)

Celkem:
Dnes:
On line:
4770742
518491
25
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit