hlavička
placená inzerce reklama

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o výstavách a dalším dění ve Svazu.

Seznam dostupných archivních věstníků v podobě PDF souborů
1/2013, 2/2013, 3/2013
1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012;
1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011;
1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010;
1/2009, 2/2009;
1/2008, 2/2008;
1/2007, 2/2007;
1/2006, 2/2006;
1/2005, 2/2005, 3/2005;
1/2004, 2/2004;
V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

[1] [2] [3] [4] .. [6](celkem: 30)

Věstník 2/2012

1. Usnesení z 5. zasedání RR ČZS o.s.
2. Zahrádkářský zákon II
3. Metodický pokyn k postupu organizačních jednotek ČZS při ochraně osobních údajů
4. Úprava stanov ČZS
5. K trestní odpovědnosti právnických osob
6. Co zbývá k úspěšnému dokončení registrace ZO
7. Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace na činnost
    dle schváleného projektu "Rozvoj zahrádkářské činnosti"
8. Návod pro ÚS či ZO k žádosti pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace
9. Zápis z oblastních porad
10. Odebrané a nezaplacené členské známky
11. Výtvarná soutěž 2012 - výsledková listina
12. Seminář pro odborné instruktory ČZS - pěstování stolní révy vinné v okrajových oblastech
13. Zahrádkář na zkoušku
14. Zahrádkář je náš časopis
15. Výstava Zelený Svět
16. Výstavy a další akce pro zahrádkáře
17. Zemská krajinářská výstava v Bambergu
18. Společenská rubrika
19. Nabídka poutačů

celý text -->

Věstník 1/2012

Úvod předsedy ČZS
1. Právní poradenství v ČZS
2. Výklad článku 9 Směrnice o přijímání právnické osoby za člena ČZS
3. K řešení případů porušování finančních závazků členy ČZS
4. Ještě k osvobození od správních poplatků
5. Pravidla pro čerpání příspěvku na činnost KKR
6. Zásady pro poskytování dotací
7. Pozvánka na celostátní výstavu vín ČZS Vracov 2012
8. Nabídka školení degustátorů ČZS
9. Metodický pokyn RR ČZS pro pořádání místních výstav vín
10. Chystáte výstavu vín, využijte naši nabídku
11. Výstavy v roce 2012
12. Floriade 2012
13. Výstavy a další akce pro zahrádkáře
14. Floristická soutěž pro děti a mládež
15. Vyznamenání ČZS in memoriam
16. Společenská rubrika
17. Webové stránky pro ZO ČZS
18. Nabídka vyřazených PC pro ZO a ÚS
19. Poskytněte historické materiály svazu

celý text -->

Věstník 4/2011

1. Usnesení ze 4. zasedání RR ČZS, o.s.
2. Právní vztahy k majetku užívanému org. jednotkami ČZS
3. Podrobněji ke kooptaci jako výjimečné formě doplnění orgánů svazu
4. Připravujeme se na rok 2012
5. Harmonogram hlášení ÚS podávaných na ústředí ČZS
6. Přehled o činnosti ZO a ÚS v roce 2010
7. Informace z jednání II. kongresu Svazu polských zahrádkářů
8. Návrh plánu práce RR ČZS v r. 2012
9. Vyznamenání na rok 2012
10. Vyhodnocení výstav v roce 2011
11. Výstavy a akce v roce 2012 spolupořádané či s účastí ČZS
12. Výstavy v roce 2012
13. Nabídka slevy na výstavu
14. Webové stránky pro ZO ČZS
15. Vyhodnocení nabídky EM-EKO
16. Společenská rubrika

celý text -->

Věstník 3/2011

1. K úhradě nákladů soudního řízení o převodu pozemků od pozemkového fondu na organizační jednotky ČZS
2. K identifikačním číslům (IČ nebo IČO) základních organizací ČZS
3. Nabídka možností spolupráce s německými zahrádkáři
4. Svazová ocenění pro rok 2012
5. Zásady pro poskytování a použití prostředků ze státní dotace
6. Členské známky ČZS
7. Mladý zahrádkář 2011
8. Vyhlášení výtvarné soutěže 2012
9. Ohlédnutí za výtvarnou soutěží 2011
10. Vyhlášení fotografické soutěže 2012
11. Fotografická soutěž 2011
12. Školení pracovníků moštáren
13. Aktualizace údajů o moštárnách na webových stránkách ČZS
14. Společenská rubrika
15. Vinohradské úterky
16. Výstavy v roce 2011
17. Zahrádkářův rok 2012

celý text -->

Věstník 2/2011

1. Usnesení ze 3. zasedání RR ČZS o.s.
2. Náměty ke zkvalitnění členské základny ČZS
3. Směrnice k přijímání právnické osoby za člena ČZS o.s. a o její činnosti
4. O rozpočtu Republikové rady ČZS
5. Předaná vyznamenání v roce 2011
6. Přehled o činnosti ZO a ÚS v roce 2010
7. Semináře hospodářů ÚS ČZS 2011
8. Úprava členských příspěvků členů ČZS mladších 18 let
9. Výstavy v roce 2011 - pokračování
10. Zveřejnění výstav ZO a ÚS v časopisu Zahrádkář
11. Školení vedoucích moštáren
12. Kalendář Práce na zahrádce
13. Pomologie ovoce - Jádroviny, Peckoviny
14. Společenská rubrika

celý text -->

[1] [2] [3] [4] .. [6](celkem: 30)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS.
Celkem:
Dnes:
On line:
4684850
432599
9
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit