hlavička
placená inzerce reklama

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o výstavách a dalším dění ve Svazu.

Seznam dostupných archivních věstníků v podobě PDF souborů
1/2013, 2/2013, 3/2013
1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012;
1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011;
1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010;
1/2009, 2/2009;
1/2008, 2/2008;
1/2007, 2/2007;
1/2006, 2/2006;
1/2005, 2/2005, 3/2005;
1/2004, 2/2004;
V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

[1] .. [5] [6] (celkem: 30)

Věstník 1/2005

1.   Usnesení z ustavujícího zasedání RR ČZS
2.   Členové republikové rady ČZS 2004 - 2009
3.   Poznatky z dopisu zahrádkářů k převodu pozemků do vlastnictví
4.   Výsledky hospodaření RR ČZS za rok 2003 a rozpočet na rok 2005
5.   Členská známka a členský příspěvek na rok 2005
6.   Povodňové známky a pomoc oblastem postiženým povodní
7.   Příprava semináře hospodářů ÚR ČZS
8.   Účetnictví ZO ČZS v roce 2004 a 2005
9.   Český účetní standard pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání č. 414
10. Vzor smlouvy o správě, údržbě a provozu společných zařízení ZO
11. Chronologický seznam Stanov ČZS
12. Svazová ocenění za rok 2004
13. Výstavy v roce 2005
14. Metodický pokyn RR ČZS pro pořádání místních výstav vín v organizačních složkách ČZS
15. Oblastní školení ČZS
16. Národní kolo Mladý zahrádkář 2005
17. Veřejná beseda a výstavka ovoce ČZS v Lázních Bohdaneč
18. Monotematické školení v roce 2005
19. Životní jubilea
20. Odešli z našich řad
21. Práce na zahrádce 2006

celý text -->

Věstník 2/2004

Dopis generální sekretářky Sdružení evropských zahrádkářských svazů (ELZ)
1.   Sdělení Hospodářsko finanční komise RR ČZS
2.   Účetnictví v ZO ČZS v roce 2004 a v roce 2005
3.   Příklady účtování souvztažnosti ve zjednodušeném rozsahu
4.   České účetní standardy pro účetní jednotky
5.   Montáž termostatických ventilů
6.   Svazové informace a oznámení
7.   Rukověť zahrádkáře 2005
8.   Účetní program pro neziskové organizace

celý text -->

Věstník 1/2004

1.  Usnesení z 9. zasedání Republikové rady ČZS konaného dne 6.3.2004 v Lázních Bohdaneč
2.  Zpráva o činnosti republikové rady ČZS ve funkčním období 2000 - 2004
3.  Metodika majetkoprávního vypořádání po ukončení činnosti ZO ČZS
4.  Účetnictví v ZO ČZS v roce 2004 a v roce 2005
5.  Přehledy o činnosti ZO ČZS za rok 2003 sumáře
6.  Povodňové známky a pomoc oblastem postiženým povodní (pokračování č. 4)
7.  Otázka vydržení
8.  PGS ÚZA ČZS v roce 2004
9.  Školení OOI v roce 200
10.  Pracovní aktiv vedoucích středisek
11.  Výstavy

celý text -->

Věstník 2/2003

1. Usnesení z 8. zasedání Republikové rady ČZS
2. K problematice týkající se převodu pozemků PF ČR
3. Blíží se volební rok 2004
4. Výsledek hospodaření a rozpočet RR ČZS
5. Povodňové známky a pomoc postiženým (pokračování č. 3)
6. Příprava semináře hospodářů ÚR ČZS
7. Finanční prostředky ZO a ÚR ČZS
8. Statut svépomocného fondu ČZS
9. Členská známka a členský příspěvek na rok 2004
10. Požadavek České pošty
11. Zahrádkářské moštárny a legislativa
12. Informace k návrhům na svazová ocenění
13. Svazová ocenění za rok 2003
14. Národní kolo soutěže mladý zahrádkář 2003
15. Informace o 10. ročníku
16. Jak na to?
17. Poznatky s pořádání soutěže MZ
18. Vyhlášení výtvarné soutěže ČZS pro děti
19. Zelinářské školení v roce 2004
20. Kaktusářské organizace a kroužky
21. Výstavnictví Českého zahrádkářského svazu
22. Letní Flora Olomouc
23. Výstavy v roce 2004
24. Odborné přednášky v roce 2004
25. Výstava územních rad ČZS v Ostravě
26. Svátek jablka v Pěnčíně
27. Setkání vedoucích moštáren
28. Nabídka k odprodeji zařízení moštárny
29. Degustace odrůd v Přibyslavi
30. Životní jubilea
31. Odešli z našich řad 
32. Nabídka nakladatelství MAC
33. Rukověť zahrádkáře 2004

celý text -->

Věstník 1/2003

1. Usnesení z 7. zasedání RR ČZS
2. Přehledy o činnosti ZO a ÚR ČZS za rok 2002
3. Přehledy o činnosti zo a ÚR ČZS - sumáře a komentář
4. Nově vydané zákony a jiné právní normy významné pro ČZS
5. ZO, ÚR a jednotlivci, kteří přispěli na pomoc postiženým Povodněmi
6. Výkaz o zaplacených členských příspěvcích
7. Členský příspěvek od roku 2004
8. Povodňové známky a pomoc oblastem postiženým povodní
9. Upozornění pro ZO ČZS a ÚR ČZS 
10. Závěry z jednání s předsedou výkonného výboru PF
11. Růže pro Udice 
12. Výzva zelinářské komise
13. PGS ÚZA v roce 2003
14. Pracovní setkání pracovníků moštáren ČZS
15. Nová SZO ČZS pro milovníky muškátů - Pelargonie přihláška do nové SZO Pelargonie
16. Výstavy Českého zarádkářského svazu
17. Zlatá medaile z letní etapy Flora Olomouc 2002
18. Prezentace zahrádkářů v roce 2003
19. Kalendář mezinárodních a celostátních výstav se zahrádkářskou tématikou
20. Výstavy v roce 2003
21. VI. cyklus ÚZA ČZS skončil
22. Kalendář - Práce na zahrádce 2004
23. Životní jubilea
24. Odešli z našich řad
25. Nabídky na vybavení moštárny
26. Telefonní čísla ústředí RR Č Z S
27. Mimořádná nabídka publikací nakladatelství KVĚT 
28. Webové stránky ČZS 

příloha - Seminář hospodářů - zápis

celý text -->

[1] .. [5] [6] (celkem: 30)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS.
Celkem:
Dnes:
On line:
4684504
432253
24
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit