hlavička
placená inzerce reklama

Věstníky

Český zahrádkářský svaz do konce roku 2013 vydával pro své členy 2-4 x ročně Věstník, ve kterém informoval své členy o nově vydaných zákonech a dalších předpisech týkajících se Svazu, o jednání Republikové rady, hospodaření Svazu, o připravovaných akcích, o výstavách a dalším dění ve Svazu.

Seznam dostupných archivních věstníků v podobě PDF souborů
1/2013, 2/2013, 3/2013
1/2012, 2/2012, 3/2012, 4/2012;
1/2011, 2/2011, 3/2011, 4/2011;
1/2010, 2/2010, 3/2010, 4/2010;
1/2009, 2/2009;
1/2008, 2/2008;
1/2007, 2/2007;
1/2006, 2/2006;
1/2005, 2/2005, 3/2005;
1/2004, 2/2004;
V případě potřeby starších vydání se obraťte na sekretariát ústředí, archivní výtisky jsou poskytovány ZO do vyčerpání zásob.

[1] [2] [3] [4] [5] .. [6](celkem: 30)

Věstník 1/2011

1. Metodický pokyn k evidenci organizačních jednotek ČZS
2. Schema organizace a řízení ČZS
3. Metodický pokyn k činnosti revizních orgánů ČZS
4. Plánovat budoucnost
5. Jak na cestovní náhrady v roce 2011
6. Slevy vstupného na výstavy
7. Výstavy a příbuzné akce v roce 2011
8. Výstavy s účastí ČZS a pořádaná školení
9. Seminář pro odborné instruktory
10. Národní kolo Mladý zahrádkář


Příloha k vyjmutí
Registrační list pro ZO a SZO

celý text -->

Věstník 4/2010

1. Usnesení z 2. zasedání RR ČZS o.s.
2. Hlavní úkoly orgánů svazu na období roku 2011
3. K přípravě nového zahrádkářského zákona
4. Sdělení k žádostem o přidělení identifikačního čísla pro organizační jednotky ČZS
5. Upřesnění pokynů k udělování svazových ocenění
6. Předaná vyznamenání v roce 2010
7. Schválená ocenění pro rok 2011
8. Pokračování pomoci při povodních v roce 2010
9. Výhodná cena předplatného časopisu Zahrádkář pro ZO a ÚS ČZS
10. K výstavní činnosti ČZS v roce 2011
11. Soutěž Mladý zahrádkář v roce 2011
12. Vyhlášení fotografické soutěže pro mládež ve věku 15 - 18 let
13. Sjezd slovenských zahrádkářů
14. Odebrané a nezaplacené členské známky
15. Opětovná výzva k zaslání materiálů o výstavách ČZS.
16. Plány práce představenstva a Republikové rady ČZS pro rok 2011
17. Společenská rubrika
18. Další možnost jak informovat veřejnost o ČZS
19. Chyby při vyúčtovávání neinvestiční dotace MZe ČR.
20. Výstavy a příbuzné akce v roce 2011
Přání předsedy ČZS
Příloha k vyjmutí - formulář Hlášení o činnosti ZO ČZS

celý text -->

Věstník 3/2010

1. Proč být členem ČZS
2. Ddotační tituly a možnosti jejich čerpání
3. Ujednocení názvů organizačních jednotek ČZS a jejich orgánů
4. Jednací řád a Vvolební řád orgánů ČZS o.s.
5. Registrace ZO a ÚS ČZS
6. Odborná výchova v ČZS
7. Výtvarná soutěž
8. Přehled o činnosti ZO a ÚS ČZS za rok 2009
9. Vyhlášení výtvarné soutěže pro děti
10. Národní kolo soutěže Mladý zahrádkář - ohlédnutí
11. Členové PRR a RR ČZS delegovaní na zasedání    KKR ČZS
12. Pomoc při povodních v roce 2010
13. Poděkování za pomoc při povodních
14. Přístupové kódy na webové stránky ČZS
15. Přehled přípravků na ochranu rostlin
16. Sleva na předplatné časopisu Zahrádkář pro ZO a ÚS ČZS na rok 2011
17. Kalendář - Zahrádkářův rok 2011
18. Kalendář - Práce na zahrádce 2011
19. Nabídka vlajek pro akce ČZS
20. Výzva k zaslání materiálů o výstavách ČZS
21. Výstavy a příbuzné akce v roce 2010
22. Chystané výstavy v roce 2011
23. Společenská rubrika

celý text -->

Věstník 2/2010

1. Usnesení z 1. zasedání RR ČZS o.s., konaného dne 16. 4. 2010
2. Úprava znění stanov ČZS o.s.
3. K zahrádkářskému zákonu
4. Pokyny pro udělování svazových ocenění
5. Členské známky ČZS
6. Odebrané a nezaplacené členské známky
7. Chyby v účetních závěrkách ÚS ČZS v roce 2009
8. Soutěže ČZS pro děti a mládež
9. Rozhovor o zahrádkářském zákonu s předsedou ČSSD Jiřím Paroubkem
10. Potřeba více se zviditelnit
11. Vyhodnocení výtvarné soutěže 2009/2010
12. Specializované základní organizace ČZS
13. Seminář pro odborné instruktory ČZS
14. Výstavy a příbuzné akce v roce 2010
15. Degustace odrůd jablek
16. Společenská rubrika
17. Termíny zasedání RR a PRR v roce 2010
18. UCTO20 - jednoduché podvojné účetnictví

Příloha: Registrační list upravený pro ZO a SZO

celý text -->

Věstník 1/2010

1. Úvod předsedy ČSZ k novému volebnímu období
2. Usnesení z ustavujícího zasedání RR ČZS o.s. konaného dne 12.12. 2009 v Lázních Bohdaneč.
3. Programová orientace RR ČZS na období let 2010-2014
4. Rozpočet republikové rady ČZS na r. 2010
5. Právní problematika v činnosti ČZS
6. Vyhláška ze dne 16. prosince 2009 (..změny sazeb pro účely poskytování cestovních náhrad...)
7. Upozornění pro všechny ZO a ÚS ČZS
8. Upozornění k žádostem ZO o dotované předplatné časopisu Zahrádkář
9. Výstavy a příbuzné akce v roce 2010
10. Výstavy organizované RR ČZS
11. Společenská rubrika
12. Sleva vstupného na výstavy - FLORA OLOMOUC
13. Telefonní seznam ústředí ČZS
14. Sleva vstupného na výstavy - ČESKÉ BUDĚJOVICE

celý text -->

[1] [2] [3] [4] [5] .. [6](celkem: 30)

Věstník v tištěné podobě dostávaly po třech výtiscích základní organizace ČZS.
Celkem:
Dnes:
On line:
4599120
346869
13
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit