hlavička
placená inzerce reklama

Usnesení Republikové rady

USNESENÍ Z 8. ZASEDÁNÍ RR ČZS o.s. KONANÉHO VE DNECH 15.-16. 11. 2013 v hotelu Zlatá Štika v Pardubicích

8. zasedání se zúčastnilo 70 členů, tj. 92 %, 6 členů bylo omluveno. Zasedání byli přítomni někteří vedoucí pracovníci ústředí ČZS. Po diskusi, ve které bylo předneseno 23 diskusních příspěvků, 8. zasedání RR ČZS:


1. Bere na vědomí:

 • informaci o stavu neuhrazených členských příspěvků za rok 2011, 2012 a 2013
 • informaci o čerpání rozpočtu za 1-9/2013
 • informaci o nákladech na pomologický seminář v Hradci Králové
 • informaci o úpravě prodejních cen Zahrádkáře
 • informaci šéfredaktora o časopisu Zahrádkář
 • vyhodnocení XII. Mezinárodního pomologického semináře
 • informaci o úpravě registračních listů pro ZO a ÚS v souvislosti s novým Občanským zákoníkem
 • informaci o soutěžích pro mladé zahrádkáře

2. Schvaluje:

 • zápis ze 7. zasedání RR ČZS
 • zprávu předsedy ČZS Ing. Jana Hinterholzingera, CSc. o činnosti představenstva RR za období od 7. zasedání RR z 5. a 6. 4. 2013
 • zprávu předsedy RS RR ČZS Ing. Josefa Valenty o provedené revizi ve dnech 4.- 6. 11. 2013
 • zprávu ředitele ústředí ČZS Ing. Ivana Branžovského, CSc. o činnosti ústředí ČZS za období od 7. zasedání RR
 • výsledek hospodaření ústředí ČZS za rok 2012 se ziskem 3 850 401,34 Kč s tím, že, podle usnesení 6. zasedání republikové rady bude čistý zisk vložen do Fondu rozvoje ČZS
 • výsledek hospodaření ve fondech ČZS za rok 2012
 • úpravu výše úroku za půjčky do Svépomocného fondu ČZS s výpovědní lhůtou 1 rok z 0,5 % na 0,4 %, 2 roky z 1,5 % na 0,8 % a 3 roky z 1,9 % na 1 %
 • potvrzuje usnesení představenstva RR o úpravě prodejních cen Zahrádkáře z 24 na 28 Kč u jednoho čísla a celoroční předplatné z 288 Kč na 336 Kč, ve volném prodeji z 32 na 34 Kč za jeden výtisk, zlevněnou cenu pro ZO a ÚS ze 144 Kč na 180 Kč a cenu stránky plošné inzerce z 80 tisíc na 98 tisíc Kč
 • návrh rozpočtu ústředí ČZS na rok 2014 s možnou odchylkou do výše 1 mil. Kč
 • návrh svazových ocenění pro rok 2014 včetně finančního ocenění
 • výši členské známky pro rok 2014 ve výši 100 Kč a její rozdělení - 40 % pro ZO, 30 % pro ÚS, 25 % pro ústředí ČZS, 4 % do FR ČZS a 1 % do Rizikového fondu ČZS
 • organizační opatření pro volební rok 2014
 • návrh stanov ČZS v souladu s novým Občanským zákoníkem
 • způsob vyřízení a zapracování připomínek do návrhu stanov ČZS
 • příspěvek 50 Kč z fondu rozvoje ČZS na každého účastníka územní konference 2014 (podle prezenční listiny) všech ÚS ČZS

Příspěvky z Fondu rozvoje ČZS

(u všech příspěvků byly předloženy a překontrolovány stanovené doklady)

 • ÚS ČZS Cheb č. org. 302000 - příspěvek 10 tis. Kč na dokončení opravy budovy.
 • ÚS ČZS Teplice č. org. 409000 - příspěvek 10 tis. Kč na obnovu PC.
 • ZO ČZS 1 Nymburk č. org. 108001 - příspěvek 12 tis. Kč na opravu moštárny.
 • ZO ČZS Klatovy II Markyta č. org. 304043 - příspěvek 3 tis. Kč na opravu vodovodního řadu v osadě.
 • ÚS ČZS Praha město č. org. 800000 - příspěvek 800 Kč na občerstvení při soutěži floristů.
 • ZO ČZS Mirovice č. org. 2050005 - příspěvek 12 tis. Kč na profinancování plynofikace moštárny. Schválení bezúročné půjčky ve výši 50 tis. Kč se splatností 2 let, na profinancování plynofikace moštárny.
 • ÚS ČZS Brno-venkov č. org. 603000 - příspěvek 10 tis. Kč na obnovu PC.
 • ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 - příspěvek 10 tis. Kč na obnovu PC.
 • ZO ČZS Katovice č. org. 207004 - příspěvek 13 tis. Kč na koupi pasterizátoru pro moštárnu.
 • ZO ČZS Katovice č. org. 207004 - poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 50 tis. Kč na profinancování koupě pasterizátoru pro moštárnu.
 • ZO ČZS Chudenice č. org. 304006 - příspěvek 8 tis. Kč na koupi lisu pro moštárnu.
 • ZO ČZS Česká Skalice č. org. 505003 - příspěvek 13 tis. Kč na opravu budovy ZO.
 • ZO ČZS Lužice č. org. 606025 - příspěvek 14 tis. Kč na opravu kanalizační přípojky v osadě.
 • ZO ČZS Staré Město č. org. 611036 - příspěvek 15 tis. Kč na opravu spolkové budovy.
 • ÚS ČZS Rychnov nad Kněžnou č. org. 507000 - příspěvek 1 300 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ a pro soutěžící -Floristické soutěže.
 • ÚS ČZS Chrudim č. org. 503000 - příspěvek 1 050 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole  Floristické soutěže.
 • ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 - příspěvek 1 600 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole Floristické soutěže.
 • ÚS ČZS Opava č. org. 706000 - příspěvek 3 050 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole Floristické soutěže a na okresní kolo MZ.
 • ÚS ČZS Klatovy č. org. 304000 - příspěvek 1 800 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ÚS ČZS Svitavy č. org. 509000 - příspěvek 1 750 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ÚS ČZS Třebíč č. org. 610000 - příspěvek 1 700 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ÚS ČZS Praha-město č. org. 800000 - příspěvek 2 200 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ÚS ČZS České Budějovice č. org. 201000 - příspěvek 1 300 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ZO ČZS Bystřice p.H. č. org. 608001 - příspěvek 10 tis. Kč na dokončení rekon. klubovny a moštárny ve vlastnictví ZO.
 • ZO ČZS Žamberk č. org. 511025 - poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 30 tis. Kč na profinancování rekonstrukce moštárny.
 • ZO ČZS Žamberk č. org. 511025 - příspěvek 10 tis. Kč na dokončení rekonstrukce moštárny.
 • ÚS ČZS Pelhřimov č. org. 204000 - příspěvek 1 000 Kč na občerstvení dětí při soutěži MZ.
 • ÚS ČZS Olomouc č. org. 705000 - příspěvek 1 950 Kč na občerstvení dětí při soutěži Zemského kola ve floristice.
 • ÚS ČZS Nový Jičín č. org. 704000 - příspěvek 2 200 Kč na občerstvení pro soutěžící na okresním kole MZ.
 • ÚS ČZS Kroměříž č. org. 608000 - příspěvek 1 850 Kč na občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice 2013.
 • ÚS ČZS Karviná č. org. 703000 - příspěvek 1 400 Kč na občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice 2013.
 • ÚS ČZS Brno-venkov č. org. 603000 - příspěvek 3 tis. Kč na stěhování.
 • ÚS ČZS Kladno č. org. 103000 - příspěvek 1650 Kč na občerstvení MZ 2013.
 • ÚS ČZS Prostějov č. org. 609000 - příspěvek 4 550 Kč na občerstvení dětí při soutěži Okresního kola ve floristice 2013 a soutěži MZ 2013.
 • ÚS ČZS Benešov č. org. 101000 - příspěvek 10 000 Kč na obnovu PC.
 • ÚS ČZS Kladno č. org. 103000 - příspěvek 2 000 Kč na zakoupení věnce na akci LIDICE.
 • ÚS ČZS Ostrava č. org. 707000 - příspěvek 10 tis. Kč na obnovu PC.
 • ZO ČZS Plzeň-Litice č. org. 305012 - příspěvek 10 tis. Kč na drtič ovoce.
 • ZO ČZS Vizovice č. org. 605026 - příspěvek 12 tis. Kč na opravu budovy.
 • ZO ČZS Sokolí Vrch č. org. 402013 - příspěvek 10 tis. Kč na opravu přehrady na užitkovou vodu.
 • ZO ČZS Bartovice č. org. 707001 - příspěvek 10 tis. Kč na opravu budovy a moštárny.
 • ZO ČZS Poruba Ves č. org. 707015 - příspěvek 9 tis. Kč na opravu drtiče moštárny.

Příspěvky z Rizikového fondu ČZS

(u všech příspěvků bylo doloženo poškození majetku ZO z povodní)

 • ZO ČZS Svatava č. org. 309025 - příspěvek 3 tis. Kč na pomoc při povodni v lednu 2013.
 • ZO ČZS Sadov č. org. 303019 - příspěvek 10 tis. Kč na odstranění škody, která byla způsobena neznámým pachatelem. (Vytrhané litinové trubky v délce 54 m).
 • ZO ČZS Sezimovo Ústí II. č. org. 208003 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Sezimovo Ústí II. č. org. 208002 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Neratovice č. org. 106002 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Vepřek č. org. 106019 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Křemen č. org. 106058 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Veltrusy č. org. 106011 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Řež u Prahy č. org. 109064 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Jitřenka č. org. 403055 - příspěvek 8 tis. Kč na likvidaci škod po přívalové vodě.
 • ZO ČZS Hostivař č. org. 810006 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci povodňových škod z června 2013.
 • ZO ČZS Višňovka č. org. 506069 - příspěvek 10 tis. Kč na likvidaci škod po přívalové vodě.


3. Ukládá:

a) představenstvu ČZS:

 • dopracovat jednací a volební řád v souladu s novými stanovami a dát ho v lednu 2014 k dispozici všem ZO, SZO a ÚS.
 • uskutečnit v březnu oblastní porady k objasnění změn v důsledku nového Občanského zákoníku v podmínkách ČZS.
 • upravit návrhy nových registračních listů do 15. 1. 2014 a vyvěsit je na webových stránkách www.zahradkari.cz.


b) členům RR ČZS:

 • přispět k dořešení dluhů za členské příspěvky 2011, 2012 a 2013.
 • podílet se na přípravě výročních schůzí a územní konference ve svém ÚS.


c) předsedovi ČZS:

 • vyhodnotit diskusi z 8. zasedání RR ČZS, zabezpečit její využití v další činnosti.
 • zabezpečit vydání Věstníku č. 3/2013 s výsledky jednání 8. zasedání RR ČZS s textem nových stanov a vydat na začátku roku 2014 jednací a volební řád podle nových stanov.


d) ÚS, ZO a SZ

 • organizovat výroční členské schůze a územní konference v souladu se schváleným "Organizačním zabezpečením volebního roku 2014".


Usnesení bylo projednáno členy RR ČZS s následujícím výsledkem:

Pro usnesení:     69

Proti usnesení:     0

Zdrželi se:            1

Usnesení bylo schváleno dne 16. 11. 2013

2015-09-08 (9)

zpět na zprávy -->

 

Celkem:
Dnes:
On line:
4669463
417212
6
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit