hlavička

 

placená inzerce reklama

Výtvarná soutěž

Výtvarná soutěž je v Českém zahrádkářském svazu pořádána od roku 1993 a je tak druhou celostátní nejstarší soutěží. Má velký ohlas především ve všech typech škol, od mateřských, přes základní až po zvláštní školy. Výtvarnými pracemi děti každoročně doslova zavalují ústředí ČZS a hodnotící komise má vždy mnoho práce, protože zaslaná díla jsou velmi pěkná.

další

Výtvarná soutěž 2018 - vyhlášení

 

Obr: 188.jpg

Český zahrádkářský svaz vyhlašuje
25. ročník výtvarné soutěže na téma
"Zahrádka pro všechny generace"

Soutěž je rozdělena na dvě kategorie:
  • Malba a kresba
  • Polytechnické práce

  • Malby, kresby a polytechnické práce zasílejte na Ústředí ČZS Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 
    - nebo přes příslušné Územní sdružení ČZS nejpozději do konce února 2018
  • Do soutěže bude přijato maximálně 5. prací v každé kategorii z jedné školy.
  • Svá díla označte: názvem školy, třídou, kategorií, jménem autora, jeho datumem narození, e-mailem a telefonem.
  • zasláním díla do soutěže dáváte souhlas s jeho nekomerčním využitím v rámci ČZS, zveřejněním na webu ČZS, v časopisu Zahrádkář, ve Zpravodaji ČZS a na výstavách pořádaných ČZS nebo s účastí ČZS.
Soutěže se mohou zúčastnit:

A - mateřské školy
B - 1. stupeň základních škol
C - 2. stupeň základních škol + odpovídající ročníky gymnázií
D - speciální školy

zpět -->

V hodnotící komisi zasedají jak členové odborné komice ČZS tak skuteční odborníci v oboru, v posledních letech většinou z řad pedagogů uměleckoprůmyslových škol, nebo grafici činní ve svém oboru.

Počet účastníků této soutěže také každoročně stoupá. O úrovni prací se mohou všichni přesvědčit na výstavách ČZS nebo v zahrádkářském muzeu v Hradci Králové.

Celkem:
Dnes:
On line:
3704655
295
7
Nahoru
© 2011 Český zahrádkářský svaz, z.s. - Ústředí, Rokycanova 15, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Č Z S: územní sdružení, specializované organizace, odborné poradny, kalendárium, diskusní fórum, výstavy.
Časopis Zahrádkář: předplatné, inzerce, archiv. Přihlásit